Υπηρεσίες

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση είναι το σύνολο των επεμβάσεων σε ένα κτίριο προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των ενεργειακών αναγκών του. Περιλαμβάνει επεμβάσεις στο κέλυφος και στα συστήματα των κτιρίων, κατοικιών, γραφείων, επαγγελματικών χώρων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού. Προσφέρουμε αποτύπωση και ενεργειακη μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη ή/και του κτιρίου προκειμένου να πετύχουμε την πλέον συμφέρουσα λύση εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της κατανάλωσης πόρων ενός κτιρίου. Έμπειροι Μηχανικοί προσαρμόζουν νέες τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κτιρίου σας και προτείνουν κοστολογημένη λύση και επεμβάσεις με κύριο γνώμονα το συμφέρον σας και τη γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσής σας. Έτσι γνωρίζεται από πριν το συνολικό κόστος επένδυσης, το χρόνο απόσβεσης της και το βάθος χρόνου από το οποίο απολαμβάνετε κέρδη. Προσφέρουμε υπηρεσίες συμβούλου για την ένταξη του ακινήτου σας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και απολαμβάνεται επιδότηση που φτάνει έως και το 70% της επένδυσης στην ενεργειακή αναβάθμιση. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας γνωρίζουμε τις κατάλληλες λύσεις τεχνολογιών που σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ακινήτου και για το διαθέσιμο budget μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής σας και από άποψη άνεσης αλλά και από οικονομικής.

Διαχείριση κτιρίων

Οι υπηρεσίες κτιρίων που προσφέρουμε αφορούν Έκδοση κοινοχρήστων, προμήθεια πετρελαίου, διαχείρηση εξόδων, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, επισκευές κτιρίου, 24ωρη κάλυψη βλαβών κτιρίου και ενοίκων, επεμβατική και προλυπτική συντήρηση συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, ανελκυστήρων, καθαρισμό.
Ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου και των ενοίκων του μπορούμε να προσαρμόσουμε προγράμματα που να περιλαμβάνουν συνδυασμό οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Έκδοση κοινοχρήστων
Αξιόπιστη και σύμφωνη με τη νομοθεσία έκδοση κοινοχρήστων, επιμερισμό καταναλώσεων και εξόδων, συλλογή κοινοχρήστων, καθοσριμός αποθεματικού πολυκατοικίας, διαχείρηση εξόδων.
Συντήρηση Συστημάτων
Προλυπτική και επεμβατική συντήρηση συστημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενοίκων και των ιδιοκτηρών. Η συντήρηση αφορά σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ανελκυστήρων, προσόψεων, μονώσεων, ηλιακών κλπ συστημάτων. Καθορίζεται πρόγραμμα συντηρήσεων που λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες των κτιρίων, της περιοχής, της χρήσης των διαμερισμάτων, τις καιρικές συνθήκες κλπ.
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
Παρέχεται δυνατότητα 24ωρης κάλυψης βλαβών, on-call επισκευών ακόμη και αργίες ή νυχτερινές ώρες σε κοινόχρηστα συστήματα αλλά και σε εγκαταστάσεις των ενοίκων. Υποστηρίζονται υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ψυκτικές βλάβες, βλάβες σε ανελκυστήρες, σε ηλιακά συστήματα κλπ.
Καθαρισμοί, Απολυμάνσεις
Ορισμός προγράμματος καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, απολυμάνσεων, απεντομώσεων, μηοκτονιών κλπ. Ή προσφορά σχετικών υπηρεσιών όποτε το ζητήσει ο πελάτης και κατόπιν ραντεβού.

Υποστήριξη | Συντήρηση Συστημάτων

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση λειτουργίας εγκαταστάσεων, τον έλεγχο, καθώς και την προληπττική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε αυτές. Οι υπηρεσίες πρβλεπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν:
Προληπτική & έκτακτη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων
Υδραυλικών: Συστημάτων νερού, λυμάτων, αντλιοστασίων, ομβρίων
Ηλεκτρολογικών: Φωτισμού, Κινητήρων, Πινάκων, Υποσταθμών Χαμηλής και Μέσης Τάσης
Θέρμανσης: Λεβήτων, Καυστήρων, Κλιματιστικών Μονάδων, Καπναγωγών
Κλιματισμού: Μονάδων κλιματισμού και Ψύξης, Καθαρισμών Αεραγωγών
Μηχανολογικών: Ανελκυστήρων, Αντλιοστασίων, Συστημάτων κατάσβεσης
Εξοπλισμού Γεννητριών και UPS
Oικοδομικές εργασίες μικρής έκτασης και αποκαταστάσεων
Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και αντικατάσταση/αποκατάσταση παλιών συστημάτων
Εργασίες ανακαινίσεων(Link) και τροποποιήσεων χώρων εν λειτουργία
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
Υπηρεσίες επιφυλακής (stand by) για παροχή τεχνικής βοήθειας είτε με την παροχή εξειδικευένου προσωπικού(link) κάτω από την επίβλεψη του πελάτη, είτε πλήρη ανάλυψη έργων 24ωρης επί τόπου υποστήριξης σε κρίσιμα συστήματα(Link)

Ανακαινίσεις χώρων

Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών από έμπειρους Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς που αναλαμβάνουν τις μελέτες, αδειοδοτήσεις, σχεδιασμό σύμφωνα με τις ανάγκες και σε συνεργασία με τους πελάτες μας.
Προσφέρουμε αποτύπωση και ενεργειακη μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη ή/και του κτιρίου προκειμένου να πετύχουμε την πλέον συμφέρουσα λύση εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της κατανάλωσης πόρων ενός κτιρίου. Έμπειροι Μηχανικοί προσαρμόζουν νέες τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κτιρίου σας και προτείνουν κοστολογημένη λύση και επεμβάσεις με κύριο γνώμονα το συμφέρον σας και τη γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσής σας. Έτσι γνωρίζεται από πριν το συνολικό κόστος επένδυσης, το χρόνο απόσβεσης της και το βάθος χρόνου από το οποίο απολαμβάνετε κέρδη.
Προσφέρουμε υπηρεσίες συμβούλου για την ένταξη του ακινήτου σας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και απολαμβάνεται επιδότηση που φτάνει έως και το 70% της επένδυσης στην ενεργειακή αναβάθμιση.
Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας γνωρίζουμε τις κατάλληλες λύσεις τεχνολογιών που σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ακινήτου και για το διαθέσιμο budget μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής σας και από άποψη άνεσης αλλά και από οικονομικής.

Επεμβάσεις
Κέλυφος
Η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια κατοικιών γίνεται κατά σειρά στη θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό. Τα ελληνικά κτίρια που είναι χτισμένα πριν το 1980 δεν έχουν καμία πρόβλεψη θερμομόνωσης, ενώ όσα είναι χτισμένα μετά, κατά βάση είναι πλημελώς θερμομονωμένα. Σε συνδιασμό με την αύξηση των τιμών των καυσίμων οι ανάγκες επέμβασης προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης γίνεται απαίτηση.

Ενδεικτικά:
Η θερμομόνωση/υγρομόνωση της ταράτσας από μόνη της μπορεί να μειώσει τις ενεργειακές απαιτήσεις μίας κατοικίας έως και 50% ανάλογα με την έκθεση της. Ακολουθεί η θερμομόνωση του λοιπού κελύφους και η αντικατάσταση κουφωμάτων για την πλήρη ενεργειακή θωράκηση του κτιρίου.

Με τέτοιου είδους επεμβάσεις πέρα από την εξοικονόμηση κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρισμού, αναβαθμίζεται η διαβίωση εντός του κτιρίου ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζονται προβλήματα όπως υγρασίες και μούχλα σε παράθυρα, εκτεθημένους τοίχους, οροφές κλπ.

Θέρμανση-Ζεστό Νερό
Η αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης δεν σημαίνει απαραίτητα αντικατάσταση παλιών συστημάτων με νέα. Επεμβάσεις σε παλιά συστήματα όπου αυτό είναι εφικτό, αποτελεί ενδεδειγμένη λύση κατά περίπτωση. Η κατά περίπτωση χρήση ενεργειακών τζακιών, αντλιών θερμότητας, ηλιακών συστημάτων ή στοχευμένες απεμβάσεις παλιούς λέβητες και καυστήρες, λειτουργία αντιστάθμισης, εναλλαγή σε διαφορετικές μορφές καυσίμων, αποτελεούν συμφέρουσες λύσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα ενός κτιρίου και ταυτόχρονα ελαφρύνουν τους κατοίκους/ενοικιαστές/ιδιοκτήτες/επαγγελματίες από μεγάλο μέρος των εξόδων τους που αφορούν στα κόστη των καυσίμων.
Ψύξη-Φωτισμός
Αντικατάσταση συστημάτων κλιματισμού ή επεμβάσεις σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ψύξης καθώς και να εξοικονομήσουν σοβαρό μέρος καταναλισκόμενης ενέργειας και χρημάτων.
Ενδεικτικά:
Μονώσεις εκτεθημένων σωληνώσεων ψυκτικών μονάδων
Αντικατάσταση, με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC) για εναλλαγή λειτουργίας σε ψύξη και σε θέρμανση.
Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού αέρα/αέρα ή αέρα/νερό, γεωθερμικά συστήματα κλπ.

Προληπτική Συντήρηση Εγκαταστάσεων | Εξοπλισμού

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση λειτουργίας εγκαταστάσεων, τον έλεγχο, καθώς και την προληπττική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε αυτές. Οι υπηρεσίες πρβλεπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν:
Προληπτική & έκτακτη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.
Υδραυλικών: Συστημάτων νερού, λυμάτων, αντλιοστασίων, ομβρίων
Ηλεκτρολογικών: Φωτισμού, Κινητήρων, Πινάκων, Υποσταθμών Χαμηλής και Μέσης Τάσης
Θέρμανσης: Λεβήτων, Καυστήρων, Κλιματιστικών Μονάδων, Καπναγωγών
Κλιματισμού: Μονάδων κλιματισμού και Ψύξης, Καθαρισμών Αεραγωγών
Μηχανολογικών: Ανελκυστήρων, Αντλιοστασίων, Συστημάτων κατάσβεσης
Εξοπλισμού Γεννητριών και UPS
Oικοδομικές εργασίες μικρής έκτασης και αποκαταστάσεων
Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και αντικατάσταση/αποκατάσταση παλιών συστημάτων
Εργασίες ανακαινίσεων και τροποποιήσεων χώρων εν λειτουργία
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
Υπηρεσίες επιφυλακής (stand by) για παροχή τεχνικής βοήθειας είτε με την παροχή εξειδικευένου προσωπικού κάτω από την επίβλεψη του πελάτη, είτε πλήρη ανάλυψη έργων 24ωρης επί τόπου υποστήριξης σε κρίσιμα συστήματα

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας Του προσωπικού εταιρείας κάθε είδους, σε γραφεία, καταστήματα, εργοτάξια, βιομηχανίες, χώρους συνάθροισης κοινού και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους.
Η ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας είναι πλέον υποχρεωτική σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους όπου απασχολείται προσωπικό, όπως γραφεία, βενζινάδικα, μονάδες παραγωγής, εργοτάξια, καταστήματα κλπ. Μηχανικοί με πείρα σε θέσεις υποστήριξη τεχνικών έργων και παροχή υπηρεσιών, παρέχουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις.

Εκδόσεις Αδειών

Με εμπειρία στις εκδόσεις αδειών, συνεργασία με πολεοδομίες, περιφέρειες, δημαρχίες και λοιπούς φορείς μπορούμε να προσφέρουμε όλες τις εργασίες εκδόσεων αδειών: όπως πολεοδομικές άδειες, νομιμοποιήσεις χώρων, αυθαιρέτων, άδειες καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενεργειακά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά ΔΕΗ.
Σε συνεργασία με όλες τις κατηγορίες Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών, Μηχανολόγων, Χημικών) έχουμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την έκδοση όλες τις άδειες που ενδιαφέρουν ιδιώτες και επαγγελματίες.
Πολεοδομικές Άδειες και Άδειες Εργασιών
Για ανέγερση, επέκταση, επέμβαση και επισκευές κατοικιών, καταστημάτων, κτιρίων όλων των ειδών και αναγκών αναλαμβάνουμε την έκδοση Πολεοδομικών Αδειών, Αδειών Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Αδειών Επισκευών κλπ σε συνεργασία με τις πολεοδομίες και τις περιφέρειες για τους πελάτες μας.
Νομιμοποιήσεις
Έμπειροι Αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν με τις συμφερότερες για εσάς λύσεις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων.
Άδειες επαγγελματικών χώρων
Όλα τα καταστήματα απαιτούν αδειοδότηση για τη λειτουργία τους. Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου τις διαδικασίες σύνταξης και έκδοσης όλων των αδειών επαγγελματικών χώρων, χώρων εστίασης, υγειονομικού ενδιαφέροντος, συναθροισης κοινού κλπ σε συνεργασία με τους δήμους, τις περιφέρειες, πυροσβεστική ή οποιονδήποτε άλλο φορέα απαιτηθεί για την έκδοση. Παράλληλα επεκτήνουμε τη συνεργασία μας και τις υπηρεσίες μας στον επαγγελματία παρέχοντας υπηρεσίες Τχανικού Ασφαλείας για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Ενεργειακά Πιστοποιητικά – Πιστοποιητικά ΔΕΗ
Έδω και 4 χρόνια η έκδοση ενεργειακου πιστοποιητικού κτιρίων είναι υποχρεωτική για τη μεταβίβαση/ενοικίαση ακινήτων, ενώ είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενεργού Πιστοποιητικού ΔΕΗ για την επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και πιστοποιητικών ΔΕΗ άμεσα, ενώ ταυτόχρονα προτείνει λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, λύσεις ασφάλειας για το ηλεκτρικό δίκτυο και υπηρεσίες ένταξης κατοικιών στην επιδότηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον εφόσον ζητηθεί.

Επισκευές | Αποκαταστάσεις | Κατασκευές

Η κατεξοχήν εξειδήκευση της εταιρείας μας. Στα έργα μας περιλαμβάνονται μεγάλα και μικρότερα βιομηχανικά ηλεκτρομηχανολογικά projects, δημόσια έργα, έργα βαριάς βιομηχανίας, βιομηχανίας πετροχημικών κλπ.
Προσφέρουμε υπηρεσίες επεμβατικής συντήρησης, επισκευών και αποκαταστάσεων συτημάτων , Η/Μ εξοπλισμού, κτιριακών εγκαταστάσεων αναλόγως με τις ανάγκες των πελατών μας.

Συνεχής Υποστήριξη Ευαίσθητων Συστημάτων

Μέσω συμβολαίων υποστήριξης παρέχουμε υπηρεσίες όλων των τεχνικών επαγγελμάτων σε 24ωρη βάση για την υποστήριξη εγκαταστάσεων και κρίσιμων συστημάτων που δεν πρέπει επ’ ουδενί να μείνουν εκτός λειτουργίας.
Έτσι παρέχουμε υποστήριξη 24-7 σε αλυσίδες καταστημάτων, Υπουργεία, Μονάδες παραγωγής, Σχολεία, Εγκαταστάσεις Εθνικών Οδών, Συστήματα Επικοινωνιών και καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας στην άμεση επέμβαση και επίλυση βλαβών, τεχνικών προβλημάτων κλπ.
Οι υπηρεσίες Συνεχούς Υποστήριξης σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης και την τεχνική κατάρτηση των έμπειρων Μηχανικών μας, παρέχουν στους απαιτητικούς πελάτες μας απρόσκοπτη, ασφαλή και συνεχή λειτουργία των εγκαταστάσεων, καταστημάτων και μονάδων τους.

Έκδοση κοινοχρήστων

Προκειμένου ιδιοκτήτες και ένοικοι διαμερισμάτων σε κτίρια κατοικιών ή/και γραφείων να γνωρίζουν με αναλυτικό και κατανοητό τρόπο τις δαπάνες που τους αναλογούν επί του συνόλου του κτιρίου, παρέχουμε τη δυνατότητα της έκδοσης αναλυτικών κοινόχρηστων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που μπορεί να περιλαμβάνει:
Καταναλώσεις καυσίμων (πετρελαίου, αεριόυ κλπ), ενέργειας, ρεύματος, νερού κλπ σε κτίρια με αυτόνομη θέρμανση ή και με δισωλήνια συστήματα
Αναλογία σε έξοδα καθαριότητας, απολυμάνσεων
Αναλογία σε έξοδα συντηρήσεων κοινόχρηστων συστημάτων όπως ανελκυστήρες
Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται, εφόσον ζητηθεί, στην ολοκληρωμένη διαχείρηση κτιρίων(link), διαχείρηση εσόδων-εξόδων, αποθεματικών κλπ.
Ακόμη και αν δεν υπάρχει αξιόπιστο σύστημα αναλογικών χρεώσεων, μελετητές Μηχανικοί της επιχείρησής μας μπορούν να υλοποιήσουν σύστημα χρεώσεων βασισμένο σε ενεργειακή μελέτη που αν δεν υπάρχει μπορεί να εκπονηθεί.

Καθαρισμοί

Παρέχουμε υπηρεσίες καθαρισμών χώρων, εγκαταστάσεων, καταστημάτων, μεγάλων κτιρίων και κτιρίων κατοικιών. Οι εφαρμοζόμενες λύσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης ή κτιρίου και μπορούν να προσφερθούν είτε με μορφή σύμβασης χρόνου, είτε κατά παραγγελία όποτε ζητηθεί απο τον πελάτη.

​Ειδικότερα, μπορούμε να προσφέρουμε οποιοδήποτε συνδυασμό των εξής υπηρεσιών:
Καθαρισμούς επαγγελματικών χώρων, χώρων συνάθροισης κοινού, εργοστασίων, αεροδρομίων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, σκαφών, ξενοδοχείων
Αρχικούς καθαρισμούς κτιρίων μετά από εργασίες κατασκευών(link), ανακαινίσεων(link), επισκευων(link)
Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες σε συνεργασία με έμπειρο Χημικό Μηχανικό για την ασφάλεια των ενοίκων και των κατοικιδίων τους
Καθαρισμοί υαλοπινάκων καταστημάτων και ψηλών κτιρίων
Διαχείριση απορριμμάτων
Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται είτε μετά από ζήτηση του πελάτή και ορισμό ρανεβού ή κάτω από σύμβαση διαχείρησης κτιρίου(link) σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη, περιοδικά.

Διάθεση εξειδεικευμένου προσωπικού

Μέσω συμβολαίων (Service Level Agreement) μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Παρέχουμε λύσεις, που περιλαμβάνουν παροχή ανθρώπινου δυναμικού που θέτουμε στη διάθεση των πελατών μας αναλόγως με τις απαιτήσεις τους στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και ανάλογα με το έργο.
Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης μπορεί να απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό για εργασίες που τον αφορούν όταν δεν θέλει να προσλάβει μόνιμο προσωπικό ή να κάνει συμβάσεις έργων. Έτσι η διαχείριση του κόστους γίνεται αποτελεσματικότερα και υπολογίζεται εκ των προτέρων.
Ενδεικτικά οι ειδικότητες τις οποίες μπορούμε να καλύψουμε σε παροχή του ανθρώπινου δυναμικού:
Ηλεκτρολόγοι
Υδραυλικοί
Ψυκτικοί
Τεχνίτες οικοδομικών εργασιών και εργασιών ξηράς δόμησης
Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών, ηλεκτροσυγκολλητές
Συντηρητές εγκαταστάσεων θέρμανσης
Υποστήριξη σε συγκεντρώσεις και catering